BLEKINGE BÅTFÖRBUND

 

 

 

 

Välkommen till ....

 

Organisation

 

Medlemsklubbar

 

Dokument

 

Båtriksdagen

 

Besiktning

 

Miljökommittén

 

Ungdomsverksamhet

 

Eskader

 

Stöldskydd

 

Försäkring

 

Tidningen Båtliv

 

Länkar

 

AIS Blekinge

 

Kontakta  och hitta till oss

 

 

FÖRBUNDSSTYRELSE:

 

Ordförande Anders Thurén, Torhamns BS       E-post till Anders 

V. Ordf.  Gunnar Löfdahl, Pukaviks BK                                

Sekreterare Lars Franzén, Pantarholmens BK

Kassör Hans Knutsson, Jernaviks SS                                  

Ledamot Christer Friedh, Guövikens BK

Ledamot Ejnar Andersson,

Ledamot Bennet Borgkvist, Norje BK  

Ledamot Anita Brage, Pukaviks BK

Ledamot Peter Hjörring,

Ledamot Ingemar Andersson, K-na Blekingekesällsk.

Revisor Jan Svensson, Jernaviks SS

Revisor Håkan Bengtsson, Slättanäs BS

Rev. Suppl. Jan-Olof Ahlström, Ronneby MK

 

I miljökommittén ingår: prel.

Bennet Borgkvist, Norje BK, sk

Anita Brage, Pukaviks BK

Anders Thurén, Torhamns BS

Gunnar Löfdahl, Pukaviks BK

 

I ungdomskommittén ingår:.

Ejnar Andersson, Jernaviks SS

 

 

I eskaderkommittén ingår:

Bennet Borgkvist, Norje BK

Ingemar Andersson, K-na Blekingeekesällsk. 

Gunnar Löfdahl, Pukaviks BK

 

Kontaktmän:

Bennet Borgkvist, Miljöfrågor.

 Tommy EngvallFörsäkring,      0457-14661

      "         "     , Säkerhetsbesiktning        "

Kenneth Skarphagen, Seglarorganisation, 0454-49105 

 

Valberedning:

Anders Malmörn, 0455-40639, klicka på namnet för e-post

Kjell Amilon, 0457-79595, Sammk., klicka på namnet för e-post

Joanna Haraldsson, 0705-514983, klicka på namnet för e-post

Hedersledamöter.

Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS, tillika webmaster.

Tommy Engvall, Slättanäs BS.

Bildspel "Båtorgansationerna i Blekinge". Klicka här >>.

 

Denna sida uppdaterades 2015-09-12 av L Blomqvist

 

   

 

 

Blekinge Båtförbund © 2013  • E-post: blekinge.batforbund@telia.com