BLEKINGE BÅTFÖRBUND

 

 

 

 

Välkommen till ....

 

Organisation

 

Medlemsklubbar

 

Dokument

 

Båtriksdagen

 

Besiktning

 

Miljökommittén

 

Ungdomsverksamhet

 

Eskader

 

Stöldskydd

 

Försäkring

 

Tidningen Båtliv

 

Länkar

 

AIS Blekinge

 

Kontakta  och hitta till oss

 

 

V. Ordf.  Bennet Borgkvist, Norje BK                                  

Sekreterare Vakant

Kassör Hans Knutsson, Jernaviks SS                                  

Ledamot Christer Friedh, Guövikens BK

Ledamot Per Myrbeck, Slättanäs BS

Ledamot Anders Thurén, Torhamns BS

Ledamot Anita Brage, Pukaviks BK

Ledamot Joanna Haraldsson, Pukaviks BK

Ledamot Lars Franzén, Pantarholmens BK

Ledamot Ingemar Andersson, K-na Blekingekesällsk.

Ledamot Bengt Ahltoft, Slättanäs BS 

Revisor Jan Svensson, Jernaviks SS

Revisor Håkan Bengtsson, Slättanäs BS

Rev. Suppl. Jan-Olof Ahlström, Ronneby MK

 

I miljökommittén ingår:

Bennet Borgkvist, Norje BK, sk

Joanna Haraldsson, Pukaviks BK

Anita Brage, Pukaviks BK

Anders Thurén, Torhamns BS 

I projektgrupp Ungdom ingår: 

Lars Franzén, Pantarholmens BK 

Ingemar Andersson, K-na Blekingeekesällsk.

 

I eskaderkommittén ingår:

Bennet Borgkvist, Norje BK

Ingemar Andersson, K-na Blekingeekesällsk. 

Gunnar Löfdahl, Pukaviks BK

 

Kontaktmän:

Bennet Borgkvist, Miljöfrågor, 0454-43075

Tommy EngvallFörsäkring,      0457-14661

      "         "     , Säkerhetsbesiktning        "

Kenneth Skarphagen, Seglarorganisation, 0454-49105 

 

Valberedning:

Anders Malmörn, 0455-40639

Kjell Amilon, 0457-79595, Sammk.

Vakant 

Hedersledamot, tillika webmaster:

Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS

 

Denna sida uppdaterades 2014-02-19 av L Blomqvist

 

   

 

 

Blekinge Båtförbund © 2013  • E-post: blekinge.batforbund@telia.com