Välkommen till.....

 

 

Klicka på bilden för att komma till SWEBOAT:s hemsida.

(Öppnas i nytt fönster)

 

 

Blekinge Båtförbund BBF

Förbundets ändamål och syfte är att verka för medlemmarna genom att:

- främja fritidsbåtverksamhetens utveckling och riktiga bedrivande, verka för ökade  

  kunskaper inom båtlivets område samt för god miljövård.

- vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för regionala och lokala myndigheter

  och organisationer.

- vara ett samarbetsorgan för anslutna båtklubbar i frågor av gemensamt intresse hos

  SBU anhängiggöra frågor av stor betydelse för verksamheten i de fall fråga ej kunnat

  lösas regionalt eller när fråga anses ha riksintresse.

 

Var med och gör Din röst hörd. Hemsidan är till för Dig som läsare och därför tar vi tacksamt emot förslag på bra och relevant information som bör finnas här.

Vi är tacksamma för Dina förslag, Ordf. Anders Thurén.

AKTUELL INFORMATION:

Protokoll nr 4 o 5 nu utlagt under fliken "Dokument".


Båtbyggarelinjen på Litorina folkhögskola håller "ÖPPET HUS". Läs här >>.


Flygtur över Blekinge. Titta här>>.


Vårmötet avslutat. Protokoll kommer under fliken "Dokument" efter justering.


Familjeeskadern 2015.  Inbjudan/anmälan under fliken "Eskader".


BBF:s kansli flyttat till Bräkne-Hoby. Läs här >>


Försäkringsinfo. fr. Svenska Sjö AB gällande 2015. Läs här >>.


Sverigetaxi AB rabatterar taxiresor för BBF:s klubbars medlemmar. Läs här >>.


Varför medlemsskap i BBF/SBU ? Bildspel här >>


Krav på båtbotten tvättar 2015? Läs under "Miljökommittén".


Sjösportlägret 2015. Mer info under "Ungdomsverksamhet".


Båtdagsprotokoll, Verksamhetsberättelse o Årsplanering finns under fliken "Dokument".


"Skärgårdshamnar som nav för tillväxt i Blekinge". Läs om projektet och bidra med förslag till projektledaren, läs här >>


Båtbottentvättar i Blekinge, läs här>>


BBF:s båtsäkerhetskontrollanter kan utföra fuktmätning av din båt, för kontakt  klicka på rubrik ”Besiktning” och bestäm tid och plats.


 

BBF:s 40 år, sammanställning i pdf-format.  Läs här..


Polisens hemsida.  Läs här..


Vill Du ha SMS om när det är dags att tvätta botten pga havstulpanens tillväxt

i området? Kolla information under Miljö-kommittén.


 

 

          Klicka på bannern för att komma till Svenska Sjös hemsida, vårt eget för-

          säkringsbolag.

 

 

 

Blekinge Båtförbund © 2010  • E-post: blekinge.batforbund@telia.com