BLEKINGE BÅTFÖRBUND

 

 

   

Dokument


Dokumentnamnet i guld innebär en länk till underliggande pdf-dokument som öppnas i nytt fönster med Adobe Reader. Adobe Reader kan gratis laddas ner och installeras i den egna datorn från www.adobe.se .


Information om medlemskap:

Medlemsinfo med ansökan om medlemskap. Pdf-format

Presentation av Blekinge Båtförbund och dess organisation. Pdf-format

Varför ansluta till Blekinge Båtförbund? Pdf-format


Förbundsdokument:

Ansvar vid båtuppläggningsplatser.

Egenkontroll av hamnar, säkerhet o miljö. Pdf-format

Blekinge Båt Förbunds stadgar. Pdf-format

Förbundets verksamhetsplan 2015. Pdf-format

BBF:s Verksamhetsberättelse för 2014.    Pdf-format

Aktuellt, nyheter & när var vad....  . Pdf-format


Säkerhetsdokument:  Skriv gärna ut dessa och placera dem i båten.

Tips för säker båt . Pdf-format

Tips & råd vid misstänkt hjärnblödning . Pdf-format

Tips & råd vid misstänkt hjärtattack . Pdf-format

Båtlivs Sjösäkerhetsreportage "Om olyckan är framme" . Pdf-format

Båtlivs Sjösäkerhetsreportage "Överge fartyget!" . Pdf-format

Båtlivs Sjösäkerhetsreportage "Att kalla på hjälp!" . Pdf-format

Båtlivs Sjösäkerhetsreportage "Mörkerkörning" . Pdf-format


Skrivelser & remisser:    Dokument i pdf-format öppnas i nytt fönster


Hasslöbron Beredningsunderlag

Hasslöbron Föreskrift

Hasslöbron Konsekvensutredning

Hasslöbron Missiv

Hasslöbron Sändlista

Tromtö beslut

Utklippan remiss

Svar ang remiss Utklippan

Utklippan_beslut_remiss

Utklippan skötselplan_remiss

Folder Hänsynsområde Listerby Skärgård

Skrivelse ang. Rollsö till Länstyrelsen

Beslut avseende Rollsö


Protokoll: Endast justerade prot. läggs ut, även om underskrift saknas.


2015

Protokoll nr 1 m. bilaga. Protokoll nr 2. Protokoll nr 3. Protokoll nr 4.

Protokoll nr 5. Protokoll nr 6. Protokoll nr 7. Protokoll nr 8. Vårmötesprotokoll 2015.


2014

Protokoll nr 1  Protokoll nr 2  Protokoll nr 3  Protokollsnot. 4  Protokoll nr 5

Protokoll nr 6  Protokoll nr 7  Protokoll nr 8   Protokoll nr 9

Vårmötesprotokoll 2014   Båtdagsprotokoll 2014.


2013

Protokoll nr 1   Protokoll nr 2   Protokoll nr 3  Protokoll nr 4 Protokoll nr 5

Protokoll nr 6   Protokoll nr 7

Vårmötesprotkoll 2013  Båtdagsprotokoll 2013 inkl. stadgeändring


2012

Protokoll nr 1   Protokoll nr 2   Protokoll nr 3   Protokoll nr 4

Protokoll nr 5   Protokoll nr 6   Protokoll nr 7   Protokollsant.nr 8

Protokoll nr 9

Vårmötesprotokoll 2012     Båtdagsprotokoll 2012


2011

Protokoll nr 1       Protokoll nr 2      Protokoll nr 3  Protokoll nr 4   

Protokoll nr 5       Protokoll nr 6      Protokoll nr 7  Protokoll nr 8

Protokoll nr 9       Vårmötesprotokoll 2011   Båtdagsprotokoll 2011

Protokoll samverkansmöte BBF och BSF 1 rev1


2010

Protokoll nr 1       Protokoll nr 2       Protokoll nr 3     Protokoll nr 4

Protokoll nr 5       Protokoll nr 6       Protokoll nr 7     Protokoll nr 8

Vårmötesprotokoll 2010     Båtdagsprotokoll 2010


2009

Protokoll nr 1       Protokoll nr 2       Protokoll nr 3     Protokoll nr 4

Protokoll nr 5       Protokoll nr 6       Protokoll nr 7     Protokoll nr 8   

Vårmötesprotokoll 2009     Båtdagsprotokoll 2009


2008

Protokoll nr 1       Protokoll nr 2       Protokoll nr 3     Protokoll nr 4

Protokoll nr 5       Protokoll nr 6       Protokoll nr 7 

Vårmötesprotokoll 2008      Båtdagsprotokoll 2008  


    

Blekinge Båtförbund © 2011  • E-post: blekinge.batforbund@telia.com