BLEKINGE BÅTFÖRBUND

 

 

   

Besiktning.

Säkerhetsbesiktiga din båt för Din familjs och Din egen säkerhets skull, likväl som inför en eventuell försäljning.  Dra fördel av ditt medlemskap och utnyttja våra egna utbildade besiktningsmän för kontroll av din båt.

Vissa försäkringsbolag kräver att Din båt skall vara säkerhetsbesiktigad innan de tecknar försäkring för den. Du kontaktar lämpligen Din båtklubb så får Du veta mer om hur Du skall gå tillväga för att på enklaste sätt få Din båt säkerhetsbesiktigad.
 

Bildspel säkerhet: Klicka här>>.

Egenkontroll av säkerheten (besiktning). Klicka här>>.

Säkerhetskontrollanter 2014. Klicka här>>

Fr.o.m. 2004-04-01 får alla besiktigade båtar 1000 kr i rabatt på självrisken, vid säkerhetsrelaterade skador oavsett båtens ålder.

Fr.o.m. 2006-04-01 får Du rabatt på premien med 200 kr året efter det att besiktning skett.

 

Förutsatt att Du har försäkrat i Svenska Sjö AB.

 

Tommy Engvall är sammanhållande inom BBF vad
beträffar säkerhetsbesiktning
 
E-mail till Tommy

Blekinge Båtförbund (BBF) båtsäkerhetskontrollanter har numera tillgång till en materialfuktmätare för båt. Fuktmätaren är av typ som utan håltagning kan indikera fukt i det underlag som mäts. Mätning av fukt och läckagesökning erbjuds i samband med båtsäkerhetsbesiktning. 

Nedanstående är utbildade så att de får utföra en säkerhetsbesiktning av Din båt oavsett klubbtillhörighet.

 

ASPÖ BÅTKLUBB, VIDAL OLA 0455-188 92  E-mail till Ola

JERNAVIKS SEGELSÄLLSKAP, SVENSSON JAN 0457-802 64 E-mail till Jan

K-NA NAVIGATIONS SÄLLSKAP, NOLBORN LARS 0451-361 79/0705-885900

K-NA MOTORBÅTSSÄLLSKAP, RONNJE LARS 0455-200 20/070-94 25 527

LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP, BLOMQVIST LARS E 0455-282 37  E-mail till Lars Erik

SUNNA BÅTKLUBB, GÄRDH SVEN OWE 0708-370484

SLÄTTANÄS BÅTSÄLLSKAP, ENGVALL TOMMY 0457-146 61

STÄRNÖ VINDHAMNS BÅTKLUBB, KNUTSSON SONNY 0454-393 73/0703-32 34 01

TORHAMNS BÅTSÄLLSKAP, BERGSTRÖM HÅKAN 0705-88 73 40  E-mail till Håkan

 

OBS!! 

En besiktning är ingen värdering av båten vid  försäljning eller inköp av båt.

 

Inför säkerhetsbesiktningen kan det vara bra att känna till vad som kommer att kontrolleras och även vad som förorsakar flest anmärkningar. Nedan följer några tips vad som kan vara bra att kontrollera och eventuellt åtgärda före besiktningen.

  • Skrovgenomföringar har flest anmärkningar följt av

  • Jordning av bränslesystemet och

  • Manuell länspump som saknas

Anmärkningar på skrovgenomföringar beror oftast på att dessa är gamla och att det konstaterats vissa eller begynnande frätskador samt att avstängnings-kranarna är svåra eller t.o.m. omöjliga att stänga. Viktigt är också att slangklämmor är rostfria och att slangar är i fullgott skick.

 

KONTROLLERA DÄRFÖR skrovgenomföringar, avstängningskranar och slangklämmor.

 

Det är vanligt förekommande, på de flesta typer av båtar, att bränslesystemet saknar jordning. Jordning skall finnas HELA VÄGEN från påfyllningens genomföring i däck, till tanken och därifrån vidare till motorn. Detta oavsett bränsletyp !!!!

 

Det skall givetvis finnas en fungerande manuell länspump ombord, även om det finns en elektrisk med eller utan automatik för länspumpning, pumpen skall vara fast monterad.

 

När kontrollerade Du brandsläckaren ombord senast ??
Allt för ofta träffar besiktningsmännen på släckare som inte fungerar eller inte kontrollerats på många år. Det är inte ovanligt att det helt SAKNAS släckare ombord.
För Din och din familjs säkerhet         -- KONTROLLERA släckaren--.

Skall Du köpa ny släckare, så se till att det finns slang kopplad till den.  

Gasolbehållaren skall förvaras stående, väl fastsatt och placerad i låda eller slutet utrymme som är väl dränerat till fria luften. Kontrollera även rör och slangar är hela, väl dragna och klamrade.

 

I samband med besiktningen utfärdas ett protokoll som bekräftelse på att Din båt genomgått säkerhetsbesiktning.

 

Se även Tips för säker båt . Affisch i pdf-format OBS! 6Mb stor fil.

 

Blekinge Båtförbund © 2008  • E-post: blekinge.batforbund@telia.com